Responsabilitat col·lectiva contra la violència de gènere