Empresa

La millor resposta en RRHH per l’empresa!

Montañés i Solé respon a les necessitats de Selecció de les empreses, independentment de la seva dimensió: des de pimes fins a multinacionals.

SELECCIÓ DE PERSONAL

Avaluació de professionals

Interns i externs a l’Organització.

Recerca i Selecció de professionals externs

Directius, Tècnics, Comercials, Comptables, Administratius, Oficials, etc.

Interim Management

Directius temporals per assumir projectes estacionals.