Serveis

Recolzats en la nostra experiència empresarial i de consultoria

Montañés i Solé desenvolupa l’activitat de RRHH obtenint una alta resposta d’èxit

EXPERIÈNCIA

Directiva. Direcció General, Consell d’Administració i d’altres.

Acadèmica. Formació en els camps d’Enginyeria, Psicologia, Relacions Laborals, etc.

En Consultoria de RRHH. Tenim experiència multisectorial amb clients (empreses) de tots els sectors i dimensions.

METODOLOGIA

Reclutament. Fonts pròpies i genèriques.

Preselecció. A partir de les fonts de reclutament i dels requisits dels llocs de treball.

Avaluació final. Entrevistes per competències, proves de personalitat, etc. Ens permeten identificar l’ajust idoni entre el/la professional i el lloc de treball.