Participació a la revista Lo Canyeret – setembre 2023