RESPONSABLE DE GRANGES

  • Catalunya

Montañés i Solé

Empresa del sector ramader, productora de llet, que des de fa vàries dècades es distingeix per la seva qualitat, creixement, inversions i orientació al futur, necessita incorporar un/a Responsable de Granges.

 

FUNCIONS

–        La principal funció i dedicació del temps serà en tot el referent a l’explotació del bestiar boví de llet (vaques, vedells i instal·lacions de llet) en una cogestió directa amb l’empresa.

–        La resta de les funcions, amb menor temps de dedicació, es basaran en estar coordinat i integrat amb l’equip de treball de tots els professionals de l’empresa en les seves diferents funcions, així com amb els serveis de professionals externs contractats.

–        Mantenir els alts estàndards de qualitat actuals i el compliment de les normatives legals, sanitàries, mediambientals i laborals.

 

REQUISITS

–        Experiència en granges de vaques lleteres i vedells de reposició.

–        Experiència gestionant un equip de treball de granja, amb maquinaria pròpia.

–        Residir a l’entorn laboral de l’empresa. Es comentarà la zona directament amb els/les candidats/tes. S’ha de tenir mobilitat per a residir a la zona de Catalunya on hi ha l’explotació.

–        Tenir estabilitat familiar.

–        Aportar referències positives de treball realitzat en altres empreses d’aquesta activitat.

–        Valorable disposar de formació en: veterinària, agrònoms, etc., tot i que no és imprescindible.

 

S’OFEREIX

–        Integrar-se en un equip de treball consolidat.

–        Estabilitat laboral.

–        Recolzament tècnic, laboral i humà.

–        Salari brut anual fix + incentius variables en funció de la dedicació i del valor aportat.

–        Jornada laboral completa i plena dedicació, que sigui compatible amb l’organització, funcions i activitat ramadera, garantint els drets de descans, permisos i vacances.

 

Nota. El procés de selecció es durà a terme per Montañés i Solé i els  candidats/tes finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

    introdueix una direcció de correu vàlida