COORDINADOR/A DE MANTENIMENT

  • Badalona

Montañés i Solé

Seleccionem un/a Coordinador/ de Manteniment – Tècnic/a Mecànic Elèctric per al manteniment correctiu / preventiu de línies de producció amb un alt nivell tecnològic d’automatització.

 

Funcions:

-Manteniment correctiu i preventiu de línies de producció.

-Dedicant la major part del seu temps recolzant en la resolució d’avaries a un equip d’uns 10 tècnics de manteniment, repartits en torns rotatius de treball, en una planta amb uns processos de fabricació d’un nivell alt d’automatització de les seves màquines productives.

 

Requisits:

-Experiència provada en el manteniment preventiu/correctiu de maquinaria de producció amb un nivell alt tecnològic d’automatització mecànic, neumàtic (línies d’ensamblatge de peces petites).

-Experiència en l’ús de màquines-eines de taller (torn, fresa,….).

-Interpretació de plànols mecànics, esquemes neumàtics.

-Coneixements en el manteniment elèctric per a l’anàlisi i diagnòstic d’avaries en màquines amb molts elements d’aquests en moviment automàtic.

-Capacitat per a liderar un equip de manteniment d’unes 10 persones recolzant en l’anàlisi i resolució d’incidències en les línies automàtiques de producció.

-Habituat a treballar amb suport informàtic (GMAO, Microsoft,…).  Imprescindible experiència en la gestió del manteniment amb un GMAO per al seguiment i anàlisi d’avaries.

-Acostumat a treballar a peu de planta on estan les màquines de producció, en un entorno de millora continua, no assegut en un despatx.

-Formació: mínim FP relacionada amb la construcció mecànica FP2 o CFGS. No encaixen perfils amb estudis de mecànica de cotxes. Formació en neumàtica en automatismes nivell tècnic alt.

 

S’ofereix:

-Incorporació mitjançant contracte indefinit.

-Salari brut de 35.000 €

-Horari: torn partit de 8 a 13h i de 14 a 17h. de dilluns a divendres, però ha de tenir disponibilitat horària per si sortís alguna necessitat fora d’aquest horari.

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida