DIRECTOR/A DE PLANTA

Important grup agrícola selecciona per a una de les seves plantes a un/a Director/a de Planta per motius de jubilació, en dependència del Director d’Operacions del Grup.

 

 

Funcions:

–        Gestió dels comandaments intermedis, un Responsable de Torn i un Responsable de Manteniment, tindrà unes 25 persones a càrrec.

–        Dirigirà i coordinarà les operacions a nivell productiu, assumint la responsabilitat sobre la seva gestió i supervisió, garantint la integritat i puntualitat dels processos productius i el compliment dels Objectius de Producció.

  • Producció i Productivitat
  • Qualitat del producte-servei
  • Recursos consumits (MOD, temps, matèries primeres i aprovisionaments, etc.)

–        Obtenir el major rendiment dels recursos i mitjans tècnics y humans, per aconseguir que el flux de treball es desenvolupi amb la major flexibilitat possible, permetent un òptim aprofitament de la capacitat de producció, en termes de productivitat i recursos consumits.

–        Coordinarà i supervisarà personalment els llançaments dels treballs i ordres de fabricació, realitzant els controls de rendiment dels mitjans humans i tècnics més adequats pel compliment del objectiu.

–        Fomentarà les relacions humanes de entesa i disciplina, dins de l’ordre jeràrquic i funcional establert, que condueixi a un desenvolupament harmònic del departament.

–        Assistirà i participarà activament de les reunions de coordinació de l’àrea d’Operacions, i proporcionarà el report operatiu periòdic previst.

 

 

Requisits:

–        Formació: Enginyeria Agrícola, Agrònoma o similars.

–        Experiència mínima de 5 a 10 anys com a Responsable de Planta en el sector agrícola.

–        Disponibilitat als estius els dissabtes pel mati.

–        Residencia a la zona de Lleida capital o la zona de la franja.

 

 

S’ofereix:

–        Incorporació a la plantilla de l’empresa.

–        Retribució entre els 35.000 € i els 40.000 € bruts anuals..

 

 

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els / les candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida