RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Important grup alimentari selecciona: Responsable de Manteniment.

 

Funcions:

-Gestió i supervisió del personal assignat de la planta (intern i subcontractat).

-Gestió del manteniment, elaboració dels programes de manteniment preventiu i correctiu de la planta, fitxes tècniques, manuals, etc.

-Elaboració i control dels inventaris de les màquines i existències de les peces de recanvis.

-Vetllar per l’ús adequat de les màquines i dels dispositius de Seguretat.

-Detecció i anàlisis de possibles necessitats i/o desviacions.

-Resolució d’incidències del departament.

-Coordinació interdepartamental de l’àrea implicada (Caps de Planta, Caps de Automatismes, Project Managers, etc.)

-Les funcions son del 70% de gestió i el 30% de manteniment.

 

Requisits:

-Formació. Preferiblement CFGS en Automatització, Robòtica, Mecatrònica.

-Experiència desenvolupant tasques i com a Responsable de Manteniment o Encarregat en una empresa del sector alimentari, farmacèutic o químic amb més de 200 treballadors.

-Experiència mínima de 4 – 5 anys gestionant personal, pressupost del departament, treballant amb manteniment preventiu i correctiu, recanvis, etc.

-Residencia o disponibilitat de canvi de domicili (de forma estable) a la zona de Vic-Girona, Banyoles o similars.

 

Condicions:

-Estabilidad.

-Horari: Torn central – jornada completa – de 8-18h.

 

 

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida