RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Fàbrica pròxima a Lleida que pertany a un Grup Multinacional líder en el seu sector, selecciona un/a Responsable de Manteniment per a les instal·lacions auxiliars de la fàbrica.

 

Funcions:

–        En l’àmbit de (aigua, llum/transformadors, producció de vapor, subministrament de N i O2, NH3, etc.). Inicialment comptarà amb el suport de l’equip de manteniment i posteriorment podrà disposar d’algun professional dins de l’àrea de Facility Services.

–        Gestió de les relacions amb els proveïdors:

·         Negociació i control dels contractes de manteniment externs, conjuntament amb el Cap de Planta

·         Control d’indicadors de consum i costos.

·         Control i assegurament dels efluents: gasos, residus depuradora, etc.

–        Supervisió:

·         Dels manteniments periòdics.

·         Assegurar les existències dels recanvis.

·         Control metrològic (conjuntament amb qualitat).

·         Manteniment dels aparell de instrumentació. Més de 500 (mesuradors de Brix, cabalímetres, etc.)

 

S’ofereix:

–        Incorporació a la plantilla d’una empresa del sector de l’alimentació i evolució professional en funció de l’exercici del càrrec.

–        Salari brut anual en funció del perfil professional i l’experiència.

 

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els / les candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida