TÈCNIC/A OFICIAL/A ADMINISTRATIU/VA D’APROVISIONAMENT

MONTANÉS I SOLE

Important companyia agroalimentària incorpora un/a Tècnic/a Oficial/a Administratiu/va d’Aprovisionament per coordinar i realitzar l’aprovisionament de la companyia en magatzems externs de producte acabat i controlar els estocs dels mateixos, amb l’objectiu d’assegurar el subministrament en les condicions optimes, d’acord amb les instruccions i circuits administratius establerts pels seus superiors, per aconseguir la correcta realització en quantitat, termini i qualitat.

 

 

Funcions:

–        Planificar i gestionar l’aprovisionament de tots els magatzems dels que disposa la companyia, segons les necessitats i tenint en compte el nivell d’estocs a mantenir, marcat per la direcció.

–        Realitzar les comandes als proveïdors (predeterminats pel departament de compres) de la companyia en funció de les necessitats, tenint en comte els INCOTERMS en cada comanda i fer el seguiment dels mateixos fins al port de destí.

–        Coordinar amb la filial els enviaments i mantenir-los informats de qualsevol incidència.

–        Validar les factures de compra.

–        Coordinar i fer el seguiment de la planificació i producció de les comandes, així com de les carregues amb l’àrea d’expedicions.

–        Fer d’enllaç entre la filial i altres línies de negoci / proveïdors per a noves referencies o altres temes que l’afectin, relacionats amb els productes a aprovisionar.

 

Ocasionalment

–        Previsions: elaborar previsions pels proveïdors amb la informació de vendes facilitada per la filial, tenint en comte un decalatge mig de 3 mesos entre la necessitat de les vendes i el moment de llençar la necessitat als proveïdors.

–        Seguiment mensual de les previsions enfront les vendes.

 

Requisits:

–        CFGM en Administració, CFGS en Administració o Titulació universitària (Econòmiques, Ciències Empresarials, ADE).

–        Experiència en aprovisionament.

–        Coneixements en gestió de estocs.

–        Coneixements en transport internacional.

–        Informàtica: Office (Word, Excel…).

–        Idiomes: Domini de l’anglès, rus i castellà. Valorable català.

–        Experiència: Valorable experiència en un lloc de feina similar de 3 a 5 anys.

–        Residir a l’eix de Mollerussa – Cervera o rodalies.

 

 

S’ofereix:

–        Incorporació estable a la plantilla d’una de les empreses líder en el sector agroalimentari.

–        Jornada completa: Horari d’entrada flexible (de 08h a 10h) de dilluns a dijous, amb horari partit per dinar. Els divendres horari intensiu.

–        Salari segons vàlua.

    introdueix una direcció de correu vàlida