REGIONAL PRODUCTION SPECIALIST

  • Lleida

Montañés i Solé

REGIONAL PRODUCTION SPECIALIST

Important empresa Multinacional, líder en el sector agrícola, incorpora a Lleida, un especialista en producció d’àmbit regional.

 

Zona d’actuació:

·        Lleida

·        Terres de l’Ebre (Tarragona).

·        Saragossa

·        Osca

 

Funcions:

·        Realitzar monitors de cultius e inspeccions de camp als productors. Mesurar i registrar totes les dades amb la freqüència i els cicles de cultius requerits (entre altres: rendiment, qualitat, detenció d’infermetats, manteniment de cultius, clima). Ingressar totes les dades de manera oportuna i correcta en tots els sistemes digitals i de paper.

 

·        Senyalar les desviacions i resoldre oportunament amb els productes seguint la guia del especialista de producció regional.

 

·        Informar al productor dels estàndards i protocols de producció i avaluar si estan treballant dins del protocol.

 

·        Promocionar informació tècnica especifica sobre la producció de llavors de la genètica de la casa.

 

·        Brindar la retroalimentació i sol·licitar retroalimentació dels productes sobre el maneig de cultius per aconseguir la millor qualitat i quantitat de  llavors. S’alinea amb els productors en l’acció i dona seguiment baix la guia dels especialistes en producció regional.

 

·        Informar al productor dels estàndards i protocols de compliment.

 

·        Observar i avaluar l’adherència en funció de les activitats operatives i el compromís en curs. Senyalar qualsevol desviació i en consonància amb el regional, proporcionar retroalimentació i sol·licitar retroalimentació dels productors en ca de desviacions. Se alinea amb els productors sobre l’acció i el seguiment.

 

·        Informar de les desviacions al especialista regional i escala directament si hi ha alguna desviació dels protocols de producció crítics o el compliment (per exemple, seguretat de PI, pràctiques laborals, salut i seguretat).

 

·        Contribuir activament amb les reunions de producció setmanals i mensuals i les reunions requerides per els processos comercials rellevants (logística, finances, processos reguladors/fitosanitaris), i preparar informes i anàlisis sol·licitats.

 

·        Donar suport a les iniciatives i projectes definits a les estratègies d producció per oferir un millor rendiment als cultius i/o noves possibilitats de producció dins de la regió. Donar suport a la configuració de probes per projectes de productivitat i sol·licituds de I+D.

 

·        Realitzar tasques per l’àrea local, en diferents àrees com: logística, assegurament de qualitat, control de qualitat, administració financera, documentació de importació i exportació.

 

Requisits:

·        2 a 5 anys d’experiència mínim.

·        Educació preferible en el camp agrícola (producció de llavors, ciència de les plantes, agronomia), cadena de subministres o antecedents en Enginyeria Agrícola, comercial amb experiència laboral en producció de llavors o cadena de subministrament de llavors o experiència en agricultura intensiva (producció de cultius de fruites o de vegetals).

·        Altes habilitats de treball col·laboratiu.

·        Capacitat per analitzar i treballar amb problemes complexes i grans conjunts de dades.

·        Habilitats informàtiques (excel, sistema ERP y sistemes de planificació).

·        Nivell alt en: català i castellà.

·        Valorable nivell d’anglès.

·        L’oferta requereix viatges de llarga distancia.

·        Treball al camp, a vegades sota hores llargues per calor extrem i condicions climàtiques, però sols en períodes estacionals definits durant l’any.

 

Competències requerides:

·        Col·laboració.

·        Lideratge.

·        Orientació a resultats.

·        Analític.

·        Persuasió e influencia.

·        Habilitats de comunicació

·        Critical thinking.

·        Habilitats de negociació.

·        Treballar sota pressió.

 

Salari:

Salari de 33.000 a 45.000€ + gestos.

    introdueix una direcció de correu vàlida