EXPORT MANAGER

  • Lleida

Montañés i Solé

Important empresa de la zona de Lleida dedicada a la venda i fabricació de maquinària incorpora Export manager/Comercial d’exportació.

 

Funcions

El/la professional s’encarregarà d’ampliar i mantenir la cartera de clients dels mercats d’Europa viatjant durant dues setmanes al mes. Les altres dues setmanes realitzarà tasques comercials a les oficines.

 

Requisits

–       Imprescindible domini d’alemany. Valorable altres idiomes.

–       Disponibilitat per viatjar (2 setmanes al mes de dilluns a divendres).

–       Preferiblement residència a la zona de la Franja, Lleida o voltants.

–       Persona dinàmica, resolta, amb facilitat de paraula i do de gents, etc.

 

S’ofereix

–       Incorporació a la plantilla de l’empresa.

–       Remuneració segons vàlua. Si el professional ve del sector, s’estudiaran unes condicions acord a la seva experiència, sense descartar ningú per raons salarials.

–       Mòbil d’empresa i despeses de viatges a càrrec de l’empresa.

 

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els/les candidats/tes finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

 

    introdueix una direcció de correu vàlida