ENGINYER/A AGRÒNOM – TÈCNIC/A REDACTOR DE MEMÒRIES

  • Lleida

Montañés i Solé

Consultoria especialitzada en l’assessorament integral a empreses en l’àmbit de projectes d’I+D+i i de millora de processos productius, incloent la cerca de subvencions i finançament i implicant Organismes Públics d’Investigació, incorpora un/a Enginyer/a Agrònom– Tècnic/a redactor de Memòries.

 

Funcions:

–       Visitar els clients, juntament amb Gerència, per conèixer de primera mà els projectes que es volen portar a terme.

–       Analitzar la viabilitat i l’adequació dels possibles projectes.

–       Redacció de les corresponents memòries tècniques en base als protocols establerts per cada organisme i tenint en compte tota la descripció del procés, el recolzament tecnològic, etc.

–       Elaboració dels pressupostos (rebrà formació inicial).

–       Preparació d’informes de justificació tècnica dels projectes i seguiment dels mateixos.

–       Estudi i anàlisi del mercat per captar la innovació.

 

Requisits:

–       Formació universitària: Enginyeria Agrònoma.

–       Experiència mínima de 2 anys desenvolupant les tasques descrites.

–       Experiència en entorns industrials i en redacció de memòries de projectes tècnics.

–       Perfil molt perfeccionista, escrupolós i amb capacitat per a relacionar-se amb clients, Universitat, etc.

–       Disponibilitat per a viatjar de manera ocasional.

 

S’ofereix:

–       Incorporació a la plantilla de l’empresa i a un equip altament professionalitzat.

–       Salari brut anual: 42.000 € (orientatius).

–       Horari: de dilluns a dijous de 8-17h i els divendres de 8-14h. Opció de teletreball 2 dies/setm.

 

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida