ENCARGAT/ENCARGADA SALA DE FABRICACIÓ

  • LLEIDA

Montañés i Solé

Responsable de sala d’elaborats.

Important empresa del sector d’alimentació situada a Lleida, incorpora un professional per fer-se càrrec del lloc.

Actualment tots els controls relacionats amb la producció es porten manualment en i s’està implantant a l’empresa una nova aplicació informàtica.

 

Funcions.

–       Reportar a Direcció i treballar en col·laboració amb els responsables de Compres/Comercial i de Manteniment.

–       Responsabilitzar-se del compliment dels programes de producció.

–       Coordinar (10 persones) i la maquinària amb la màxima eficiència.

–       Ha d’assegurar que durant el procés de manipulació i preparació, que es compleix amb la normativa alimentària, amb els requisits de la certificació ISO 22000 i amb la relacionada amb PRL.

–       Mantenir el control dels costos i dels KPI relacionats en la gestió diària.

 

Requisits.

–       Experiència en posició similar i si és possible al sector alimentari.

–       Formació: si és possible universitària i relacionada amb el sector agroalimentari (Grau en Enginyeria, Veterinària, Química, Agrícola, etc.)

–       Residir a Lleida capital o a les poblacions properes.

–       Coneixements d’informàtica, caldrà treballar amb les eines informàtiques de gestió.

–       Perfil soci professional, persona organitzada, amb autoritat i bon tracte, proactiva i orientada a la millora contínua.

–       5 anys d’experiència mínim

 

S’hi ofereix.

–       Incorporació en una empresa coneguda i estable.

–       Jornada completa de dilluns a divendres de 7 a 15h.

–       Possibilitat de continuar creixent professionalment dins de l’organització.

–       (24.000 a 30.000€). Conforme a la responsabilitat del lloc amb possibilitat d’obtenir un variable addicional passat un període inicial de consolidació al lloc.

–       Assegurança de salut (addicional).

 

    introdueix una direcció de correu vàlida