COMPTABLE (LLEIDA)

  • Lleida

Montañés i Solé

Montañés i Solé selecciona per important empresa de Lleida un/a Comptable.

 

Funcions:

-Comprovació d’albarans i facturació (compres i vendes).

-Introducció de moviments bancaris, generar remeses i confirmings, control de pagos, cobros i impagats.

-Assentaments comptables.

-Control d’horaris i despeses dels treballadors per passar-ho a gestoria. Generar el fitxer de nòmines per pagar-les.

-Tasques de controlling: control de gestió, anàlisi situació, estocs, marges mensuals, etc.

-Preparació i presentació d’impostos.

-Amortitzacions.

-Generar els llibres comptables i comptes anuals.

-Tancament comptable de l’exercici.

 

 

Requisits:

-Formació en ADE o similar.

-Mínim 4 anys d’experiència en tasques similars.

-Professional polivalent i organitzat.

 

 

Condicions:

-Incorporació a la plantilla de l’empresa.

-Jornada completa (partida), amb flexibilitat en l’hora d’entrada. Es plega a les 18h.

-Salari orientatiu: 25.000 € bruts anuals.

 

Nota. El procés de selecció serà portat a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

 

    introdueix una direcció de correu vàlida