ADJUNT/A A DIRECCIÓ FINANCERA

  • Lleida

Montañés i Solé

Montañés i Solé selecciona un/a Adjunt/a a Direcció Financera per a important grup industrial de Lleida.

 

Funcions:

 

Inicialment:

-Reportar a la Direcció Financera del Grup.

-Ajudar en les tasques comptables i financeres de l’empresa.

-Realitzar tasques de comptabilitat analítica.

-Assegurar els coneixements de gestió de l’empresa que permetin assumir la Direcció del departament de l’empresa.

 

A mig termini (2 anys):

-Responsabilitzar-se de la Direcció Comptable i Financera de l’empresa.

-Reportar al CEO de l’empresa.

-Gestió de l’equip humà del departament.

-Assegurar el funcionament tant de la comptabilitat analítica com de la financera.

-Realitzar el reporting amb tota la informació rellevant al Consell.

-Formar part del Comitè de Direcció.

 

Requisits:

-Formació universitària (C. Empresarials, Econòmiques, ADE, etc.).

-Idiomes: català, castellà i francès o anglès.

-Experiència com a segon en el departament comptable d’una empresa o assessoria.

-Domini d’excel.

-Experiència pràctica tant en comptabilitat com en costos.

-Residir a l’entorn de Lleida capital.

 

S’ofereix:

-Incorporació a la plantilla d’una empresa sòlida, estable i de prestigi.

-Pla de carrera que permeti a qui demostri les competències, assumir la posició de Direcció Financera.

-Formar part d’un equip humà competent i motivat.

-Salari inicial a l’entorn dels 35.000 € bruts i els corresponents increments fins assumir la Direcció Financera.

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida