Soldador Migmag

Montañés i Solé

Seleccionem per a important grup industrial en ple creixement un soldador de Migmag. Les seves funcions entre d’altres seran:
-Preparar i operar equips per fer unions soldades i tall de materials.
-Considerar les deformacions que pateixen els materials en ser soldats i tallats.
-Condicionar el lloc de treball.
-Condicionar materials a soldar i els equips de soldadura elèctrica.
-Preparació de superfícies a soldar.
– A curt termini, gestionarà un petit equip d’operaris de producció.

Nivell d’estudis:
Valorable Formació Professional

Experiència mínima de 3 a 5 anys
– Experiència demostrable com a soldador d’almenys 3 anys
Altres requisits:
– Experiència en l’ús de diversos equips i procediments de soldadura (MMA, etc.)
– Experiència en l’ús d’eines elèctriques i manuals (serres, esquadres, pinces, etc.)
– Coneixement dels estàndards de seguretat i disposició per utilitzar indumentària de protecció (protector facial, guants, etc..)

Jornada:
– Jornada completa
Salari:
– Salari negociable 19.000€ a 31.000€
Vacants:
1

    introdueix una direcció de correu vàlida