INSTAL·LADOR

Montañés i Solé

Seleccionem per a important grup industrial en ple creixement instal·lador amb perfil multidisciplinari.

Les seves funcions entre d’altres seran:
-Instal·lar sistemes de cablejat elèctric.
-Muntar equips i accessoris del sistema elèctric.
-Diagnosticar un equip o sistema elèctric a la recerca de fallades.
-Reparar les avaries possibles d’un sistema elèctric.
-Examinar els plànols i els diagrames de circuit per determinar per on instal·lar un sistema o on trobar una avaria.
-Inspeccionar equips, components o cablejats elèctrics per descobrir possibles defectes o riscos.
-Instal·lar quadres de distribució elèctrics.
-Comprovar la continuïtat dels circuits.
-Conèixer i aplicar les mesures de seguretat pròpies dels treballs amb corrent elèctric.
-Aïllar els sistemes elèctrics i comprovar que tots els circuits són segurs.
– Instal·lacions de fontaneria
– Clima
– Sanejament
– Telecomunicacions (domòtica)

Nivell d’estudis:
Valorable Formació Professional

Temps d’experiència:
Experiència mínima de 3 a 5 anys

Jornada:
Jornada completa

Salari:
Salari negociable 19.000€ a 31.000€

Vacants:
1

    introdueix una direcció de correu vàlida