CARRETONER

Montañés i Solé

Seleccionem per a important grup industrial en ple creixement carretoner. Les seves funcions entre d’altres seran:
-Controlar els equips assignats, supervisant-ne el funcionament correcte i comunicant i/o resolent anomalies que s’hi produeixin.
-Carregar i descarregar materials comprovant que les quantitats i els productes són correctes d’acord amb la documentació aportada pel transportista.
– Ubicar i desubicar els productes designats, d’acord amb els criteris d’emmagatzematge i portant tota la documentació requerida a aquest efecte.
– Abastir els consumibles necessaris i/o evacuar producte acabat d’acord amb les necessitats del client.
-Manteniment dels espais, instal·lacions, carretons i eines de treball amb l’adequat ordre i neteja.
-Preparació de comandes per a la càrrega o emmagatzematge posterior.
-Realitzar els controls de gestió d’estoc d’acord amb els procediments i les instruccions establerts.

Nivell d’estudis:
Valorable Formació Professional

Temps d’experiència:
Experiència mínima de 3 a 5 anys

Jornada:
Jornada completa

Salari:
Salari negociable 19.000€ a 26.000€

Vacants:
1

    introdueix una direcció de correu vàlida