KEY ACCOUNT INGREDIENTS

  • Cataluña

Montañés i Solé

KEY ACCOUNT INGREDIENTS

Important multinacional  agroalimentària incorpora un/a Key Account de Ingredients per  gestionar la venda de tota la gama de productes i ingredients sans i sostenibles per a clients industrials i retailers, així com a possibles distribuïdors (ingredient i marca blanca i envasats a tercers) i introduir / desenvolupar en aquests mercats / clients nous productes amb més valor afegit.

 

Funcions:

–        Cerca i captació de clients per aquesta unitat. Així com la cerca constant de noves oportunitats, nacional e internacional.

–        Dirigir, controlar i gestionar els agents, clients i empreses a càrrec.

–        Realitzar el seguiment dels clients / zones assignades: seguiment de vendes, desenvolupament de productes i ingredients, funcionalitats, aplicacions, etc. i estudi de mercat.

–        Controlar el risc, cobrament de clients.

–        Realitzar el pressupost assignat, en quilos i en benefici d’unitat de negocis assignada.

–        Gestió de la venda. Analitzar vendes i control de pressupost

–        Realitzar seguiment de la competència.

–        Elaborar escandalls i passar la cotització al client (B2B, marques blanques i ingredient).

–        Crear nous productes: desenvolupar productes i donar idees juntament amb R&D, qualitat, producció…

–        Passar previsions a producció.

–        Controlar l’estat dels lots, estat de les comandes, etc.

–        Solucionar incidències i informar als departaments interns: comptabilitat, logística, comandes, qualitat…

–        Atendre al client: respondre dubtes i/o queixes amb la col·laboració del dept. de qualitat.

–        Visitar clients.

–        Mantenir sinergies amb els principals clients (cobranding, desenvolupament de nous productes, etc.)

–        Negociar amb els clients els preus i condicions buscant la màxima optimització, d’acord amb els objectius comercials de la companyia.

–        Realitzar el control i seguiment de les carregues i embarcaments de la totalitat de comandes, en el que es refereix a condicions i terminis acordats.

–        Assistir a fires per localitzar possibles clients.

 

Ocasionalment

–        Crear pressupostos.

–        Controlar la despesa de l’àrea assignada.

–        Controlar la Logística, Costos.

–        Observació d’oportunitats en el mercat per a innovar, millorar i crear nous productes o serveis que es puguin traslladar a altres departaments de la companyia.

 

Requisits:

–        Titulació universitària com a Enginyer/a Agrònom/a o similar.

–        Formació en vendes. Coneixements d’Economia i de Comerç Internacional.

–        Coneixement del mercat de consum / alimentació en exportació i integració vertical.

–        Informàtica: Pack Office

–        Coneixements i experiència del sector del granel i marca blanca (olis, grasses, proteïnes, etc.)

–        Habilitats de negociació.

–        Idiomes: Espanyol, nivell mig / alt en Anglès i  valorable Francès.

–        Experiència en lloc similars amb la mateixa responsabilitat, de uns 5 anys d’experiència en negociació i operacions comercials nacionals i en exportació.

–        Disponibilitat per viatjar regularment.

–        Salari 30.000 a 45.000 fix +10% variable

 

S’ofereix:

–        Incorporació estable a la plantilla d’una de les empreses líder en el sector agroalimentari.

–        Jornada completa.

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els / les candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida