PLANT MANAGER

Montañés i Solé

Important empresa de maquinaria selecciona per a una de les seves plantes a un/a responsable del centre.

Funcions:
-Gestió dels comandaments intermedis, responsable de Manteniment, producció, etc. Tindrà unes 40 persones a càrrec.
-Dirigirà i coordinarà les operacions a nivell productiu, assumint la responsabilitat sobre la seva gestió i supervisió, garantint la integritat i puntualitat dels processos productius i el compliment dels Objectius de Producció.
-Producció i Productivitat.
-Qualitat del producte-servei.
-Recursos consumits (MOD, temps, matèries, aprovisionaments, etc.).
-Obtenir el major rendiment dels recursos i medis tècnics i humans posats per aconseguir que el flux de treball es desenvolupi amb la major flexibilitat possible, permetent un òptim aprofitament de la capacitat de producció, en termes de productivitat i recursos consumits.
-Coordinarà i supervisarà personalment els llançaments dels treballs o ordres de fabricació, realitzant els controls de rendiment dels medis humans i tècnics més adients per al compliment de l’objectiu.
-Fomentarà les relacions humanes d’entesa i disciplina, dins de l’ordre jeràrquic i funcional establert, que conduirà a un desenvolupament harmònic del departament.
-Assistirà i participarà activament de les reunions de coordinació de l’àrea d’Operacions i proporcionarà el report operatiu periòdic previst.

Requisits:
Formació: Enginyeria mecànica, Industrial, o similars.
Experiència mínima de 5 a 10 anys coma a responsable de Planta en el sector industrial.
Residència en la zona de Lleida capital / Borges Blanques o província.

S’ofereix:
Incorporació a la plantilla de l’empresa.
Retribució entre els 40.000 € i els 47.000 € bruts anuals.

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida