Mecànic/a Manteniment Maquinaria Línies de Producció

  • BARCELONA

Montañés i Solé

 

Important empresa de la província Barcelona selecciona un/a mecànic/a de manteniment de línies de producció per la zona de Barcelona.

 

Descripció:

 

Manteniment correctiu y preventiu de automatismes (mecànics, neumàtics, hidràulics) que intervenen en diferents processos de assemblatge de components.

 

Experiència:

·       Manteniment preventiu-correctiu de maquinaria amb mecanismes de transferència, assemblatge i verificació de peces petites de precisió amb automatismes complexos (mecànics, neumàtics, hidràulics, .…).

·       Diagnosis d’averies.

·       Amb maquines i eines de taller (torn, fresadora,…)

·       Interpretació de plànols mecànics, esquemes neumàtics e hidràulics.

·       Valorable coneixements en manteniment elèctric (maquines).

·       Seguiment d’averies.

·       Habituat a treballar amb soporte informàtic (GMAO, Microsoft Office, …)

·       Capacitat per resoldre incidències i treballar amb autonomia.

·       Valorable coneixement empreses sector automoció o semblant.

 

Formació:

·       Formació Professional Mecànica Grau Superior ò experiència equiparable.

·       Valorant-se cursos de neumàtica, hidràulica, automatismes i mecànica en general.

S’hi ofereix.

• Contracte indefinit

• Jornada anual de 1.750 h per treballar caps setmana-festius.

• Horari intensiu de 18h a 6h (1h descans), quan l’altre equip de manteniment faci vacances horari intensiu de 18h a 6h (1h descans) i un dilluns o divendres (torn intensiu 8h) fins a completar la jornada anual.

• Salari. 32.000€

• Important empresa situada a l’entorn de Barcelona.

 

    introdueix una direcció de correu vàlida