RESPONSABLE PROJECTES FÀBRICA

Montañés i Solé

RESPONSABLE PROJECTES FÀBRICA.

Desenvolupar, coordinar, executar i vetllar per la consecució dels projectes d’inversió a la planta

(CAPEX), des de la detecció de necessitats fins a la posada en marxa.

Compliment planning implantació projectes dins de l’abast i el cost previst.

 

FUNCIONS:

• Elaborar i desenvolupar el CAPEX anual segons Pla director i segons projectes de millora de les diferents seccions de planta.

• Elaborar i organitzar les DAs (preparació comanda oficials de compra) definint requisits i objectius que ha de complir les noves instal·lacions.

• Documentar els diferents vessants del projecte amb relació a Qualitat, Manteniment i Explotació.

• Planificar i gestionar la posada en marxa prevista de cada inversió en fàbrica.

• Gestionar el respecte dels costos de projecte segons negociat amb cada proveïdor i validat amb adreça.

• Garantir la posada en marxa de les noves instal·lacions segons el quadern de càrrega establert amb els proveïdors fins a la qualificació de la nova instal·lació.

• Donar seguiment als projectes en curs i detecció de noves oportunitats de projecte paral·lelament.

• Contactar amb les empreses externes per aconseguir pressupostos i requeriments.

• Realitzar i executar tota obra civil de fàbrica, ja sigui a nivell de Manteniment o Projecte.

• Animar el seu coordinador de projecte, garantir-ne l’exercici professional.

• Suport tècnic als diferents responsables tècnics de manteniment de les seccions.

• Substituir el cap de manteniment durant la seva absència, animant l’equip de tècnic i els responsables secció manteniment de la fàbrica

 

REQUISITS:

• Enginyeria Industrial, o si no, grau.

• Tècnic Superior Mecànica-Elèctrica.

• 5 anys d’experiència en llocs semblants.

• Ofimàtica bàsica

• GMAO – SAP PM

 

SALARI:

·        45.000-55.000 €

 

    introdueix una direcció de correu vàlida