ENGINYERIA DE PROCESOS

Montañés i Solé

ENGINYERIA DE PROCESSOS

Empresa capdavantera al sector incorpora un/a d’enginyer/a de processos.

FUNCIONS:

·        Estudiar les diferents zones productives i les línies de producció (productivitat, eficiència). I proposar, o participar proactivament en la implantació de canvis; així com liderar els projectes que siguin necessaris.

 

·        Gestió de projectes.

–       Liderar i/o participar (segons correspongui) en la planificació i la coordinació de projectes amb el departament d’enginyeria d’instal·lacions i obra civil; així com la coordinació de treballs amb els altres departaments: producció, qualitat, manteniment, etc.

–       Assegurar l’execució de les tasques a temps, sota el pressupost assignat, el compliment de l’abast i els requeriments de qualitat.

–       Proposar millores i solucions als diferents reptes que puguin sorgir en el desenvolupament dels projectes.

–       Negociació amb els proveïdors.

 

·        Monitoritzar i seguir de prop l’estat de les tasques, i així poder presentar previsions.

·        Mantenir-se al corrent de les novetats tecnològiques i avenços del sector que puguin ser interessants per a l’organització.

REQUISITS:

·        Enginyeria tècnica/superior industrial

·        3 a 5 anys d’experiència mínim

·        Valorables: experiència en lloc similar, experiència en indústria alimentària.

·        Bon nivell d’anglès

·        Residir a la província de Lleida-

·        Valorable formació a:

–       Gestió de projectes

–       Disseny industrial

–       Automatismes

–       Organització industrial

 

·        Valorables coneixements/domini de:

–       Autocad

–       MS Project

–       Presto

 

·        Bon nivell d’Excel.

SALARI:

El salari és de 32.000-40.000€

    introdueix una direcció de correu vàlida