DIRECTOR/A DE LOGISTICA & CUSTOMER SERVICE

Montañés i Solé

Important grup amb gran estabilitat i en creixement continu, incorpora un/a Director/a de Logística & Customer Service.

 

Missió:

En dependència directa de la direcció general de l’empresa, d’acord amb les directrius marcades, dirigir i organitzar totes les actuacions logístiques de la companyia assegurant un servei òptim i eficient.

 

Funcions:

Planificar estratègicament la logística, interna i externa, per assegurar un servei òptim i eficient.
Redefinir l’organització de la logística terrestre i marítima: expedicions-transport-client.
Control i seguiment de l’estoc mitjançant sistemes d’emmagatzematge.
Seleccionar els millors proveïdors en termes de qualitat i d’eficàcia.
Optimitzar el rendiment de les operacions en costos i temps.
Dirigir i coordinar el servei d’atenció al client: gestió integral de comandes, documentació exportació, etc.
Gestió de devolucions i servei postvenda.
Control i manteniment de vehicles.
Requisits:

FORMACIÓ ACADÈMICA:

– Diplomatura o llicenciatura (econòmiques, ADE o similars).

– Grau superior en logística i transports o MÀSTER equivalents.

– Residir a prop de Lleida capital.

 

EXPERIÈNCIA:

– Experiència en direcció de logística i transport en més de 10 anys, tant terrestre com marítim, a nivell nacional i internacional gestionant equips de personal importants.

 

 

CONEIXEMENTS:

˗        Domini d’idiomes. Castellà i anglès alts.

˗        Maneig de programari específic de logística.

˗        Paquet Office

˗        Coneixements en comerç exterior.

˗        Coneixements relatius a normatives de transport, exportació, residus o seguretat.

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

–        Lideratge.

–        Planificació i organització.

–        Anàlisi i resolució de problemes.

–        Visió estratègica.

–        Pensament crític.

–        Orientació a l’èxit.

–        Presa de decisions.

–        Habilitats de negociació.

–        Habilitats de comunicació.

–        Direcció i gestió d’equips.

 

S’ofereix:

–        Horari: jornada partida (matí i tarda).

–        Flexibilitat horària entrada i sortida.

–        Paquet retributiu: Salari Fix i variable en funció de vàlua candidat.

–        Pòlissa mèdica.

 

 

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els/les candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

    introdueix una direcció de correu vàlida