RESPONSABLE DE COMPTABILITAT

Montañés i Solé

Important empresa del sector de la fruita ubicada a 10 minuts de Lleida precisa incorporar un/a Responsable de Comptabilitat amb projecció a Direcció Financera per un grup de Societats de propietat familiar (la societat principal és una envasadora i distribuïdora i la resta serien companyies d’explotació agrària o patrimonials).

 

Funcions

·         Immediates:

–        Comptabilització de factures i assentaments no autoritzats.

–        Emissió i control de factures de clients i de proveïdors.

–        Seguiment dels cobraments i emissió de pagaments.

–        Justificació d’ajuts i subvencions (SAT’s).

–        Tancament comptable (segons requeriments fiscals).

–        Coordinació amb l’auditoria externa.

–        Servir d’enllaç amb assessoria Comptable/Fiscal en tots els temes de presentació dels models corresponents a Hisenda.

·         A mig termini, i en base a l’evolució professional, les pròpies d’una Direcció Financera:

–        Les habituals com a Responsable de Comptabilitat exercides fins a aquesta data.

–        Liderar la confecció i control del pressupost anual. Anàlisi de desviacions i pla d’acció orientat a la correcció de les mateixes.

–        Confecció del Pla de negoci.

–        Estudi i propostes dels aspectes relacionats amb la negociació bancària.

–        Aportar una visió de negoci i estratègica en la direcció de l’àrea comptable, en temes de: inversions, rendibilitat de les operacions, etc.

–        Reporting directe al Consell del Grup.

–        Liderar la labor d’un/a ajudant.

 

Requisits

–          Formació en C. Empresarials o similar.

–          Experiència mínima de 4 anys en les funcions descrites.

 

S’ofereix

–          Posició estable.

–          Salari negociable entorn als 35.000-40.000€

 

Nota. El procés de selecció serà portat a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

 

    introdueix una direcció de correu vàlida