MECÀNIC MANTENIMENT DE GRUES

  • No especificat

Important empresa del sector de les grues mòbils autopropulsades incorpora un mecànic de manteniment.

 

Funcions:

– Reportarà a l’Enginyer responsable del departament tècnic.

– Realitzarà els manteniments preventius al taller i el correctiu al taller o a les instal·lacions del client, que asseguren el funcionament dels elements mecànics i elèctrics: motors, embragues, rodes, etc.

– Comprovarà el funcionament de tots els dispositius: de seguretat, d’aturades d’emergència, vàlvules de retenció, indicadors de radi  d’abast, de control Liccon2.

 

Requisits:

– Experiència de més de 5 anys com a mecànic de manteniment en algun dels següents sectors: grues mòbils autopropulsades, maquinària d’obra pública, maquinària agrícola, etc.

– Disponibilitat de desplaçar-se puntualment per la província de Lleida i Tarragona.

– Residir en l’entorn de Lleida capital.

 

S’ofereix:

– Incorporació directa a la plantilla d’una empresa líder de Lleida.

– Salari: Negociable en funció de l’experiència i les competències.

– Vehicle/furgoneta d’empresa.

 

*Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida