RESPONSABLE EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA (Lleida)

  • Lleida

Important Grup Empresarial català, propietari de finques de producció agrícola, per relleu generacional, incorpora Enginyer/a Agrònom per a responsabilitzar-se de la gestió integral de l’explotació.

 

FUNCIONS

Reportant directament a la Propietat i al Consell d’Administració es responsabilitzarà de les següents àrees:

 

Gestió de finques:

-Gestió general de les tasques de camp: cultius, varietats, rec, poda, salut vegetal i complir amb tots els protocols i aspectes tècnics, interns i externs.

 

Gestió de personal:

-Direcció dels comandaments intermedis i supervisió/control de les tasques de camp.

-Planificació de les campanyes i dels medis necessaris (personal, tècnics, etc.) per a portar-les a terme de  manera eficient.

-Assegurar el compliment de la normativa en matèria de PRL.

 

Gestió Comercial:

-Mantenir/retenir clients actuals i establir noves relacions comercials.

-Complir amb les especificacions acordades amb els clients i amb els terminis d’entrega.

-Defensar els marges conforme a la rentabilitat exigida.

-Tenir coneixements de les cotitzacions dels productes cultivats.

 

Gestió econòmica:

-Realització del pressupost anual, seguiment, analitzar desviacions i realitzar accions correctores quan correspongui.

-Control de costos. Assegurar la imputació correcta de les diferents partides al seu Centre de Cost.

-Control i gestió dels contractes: finques, maquinària, magatzems, assegurances, etc.

-Gestionar els danys coberts per les assegurances agràries.

 

REQUISITS

-Formació Agronòmica.

-Visió estratègica i de negoci que li permeti assumir les funcions pròpies d’un Responsable de Negoci / Director.

-Experiència. Més de 5 anys, relacionada amb les funcions descrites.

-Perfil amb experiència i amb ganes de desenvolupar-se professionalment en l’empresa.

-Residència a una distància màxima de 60 km de Lleida capital.

-Perfil de personalitat. Proactiu, empàtic, analític, comunicatiu, implicat, etc.

-Valorable experiència en cultius: vinya i ametllers i coneixements d’anglès.

 

S’OFEREIX

-Incorporació a la plantilla d’una empresa altament consolidada i amb excel·lent situació econòmica/financera.

-Autonomia en l’acompliment directiu una vegada demostri obtenir l’acompliment propi del lloc.

-Salari negociable en funció de les competències aportades.

 

 

 

 

 

 

 

introduce una dirección de correo válida