RESPONSABLE DE QUALITAT

  • Lleida

Important empresa situada a Lleida incorpora un/a professional per a responsabilitzar-se del Departament de Qualitat/Seguretat/Medi Ambient.

 

Funcions:

-Mantenir els manuals de qualitat, normativa de qualitat i medi ambient implantats a l’empresa: ISO 9001, 14001 i OHAS 18001.
-Atendre i resoldre les no conformitats.
-Donar suport i defensar les auditories internes i externes. Treballant conjuntament i recolzat/da per una Consultora Externa.
-Gestió documental de tota la informació relacionada amb Qualitat: incidències, reunions periòdiques, auditories, requeriments, normativa, etc.
-Convocar les reunions i gestionar la informació que es derivi d’elles.
-Gestió de la documentació relacionada amb PRL.

 

 

Requisits:
-Formació universitària: Enginyeria o similar.
-Experiència en el sector del transport, fruita o similars.
-Valorable idiomes: anglès i francès.

 

S’ofereix:
-Incorporar-se a un equip jove, dinàmic i amb clara vocació internacional.
-Salari brut inicial. 22.000/28.000€ any. Inicialment no es descarten professionals per raons salarials.
-Jornada laboral completa: horari de 8 a 13h i de 14 a 17h.
-El lloc de treball és indefinit i el tipus de contracte serà inicialment temporal i posteriorment indefinit.

 

Nota. El procés de selecció serà portat a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

 

    introdueix una direcció de correu vàlida