ENCARREGAT D’EQUIP / OFICIAL PRIMERA PALETA

  • Lleida

Promotora i constructora de Lleida incorpora de forma estable un/a professional del sector de la construcció (habitatges) a l’entorn de Lleida capital.

 

Funcions:

-Supervisar l’execució de l’obra (habitatges). Equip de fins a 15 professionals.

-Supervisar la labor dels diferents oficis: industrials (fontaners, tubers, fusters, etc.), paletes de l’equip de l’empresa, control de les eines, etc.

-Realitzar tasques pròpies de supervisió i coordinació. Podent incloure esporàdicament la realització de treball de paleteria, marcatge, etc.

-Revisar i finalitzar alguns detalls i remates finals, realitzar alguns canvis en l’obra que s’acordi amb el client (canviar un envà, etc.).

 

Requisits:

-Experiència en les tasques requerides.

-Carnet de grua.

-Curs de seguretat de recurs preventiu.

-Clara orientació a la qualitat de l’obra.

-Bon tracte amb els equips de treball i exigent amb els requisits i normes.

-Compromís laboral. Contracte/nòmina o en règim d’autònom.

 

S’ofereix:

-Incorporació estable a la plantilla d’important empresa.

-Recolzament tècnic de l’aparellador i d’altres professionals de l’empresa.

-Jornada laboral de dilluns a divendres.

-Salari brut anual. Negociable en funció de les competències i experiència del candidat/a.

 

Nota. El procés de selecció serà portat a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

    introdueix una direcció de correu vàlida