COORDINADOR/A MÀQUINA PRODUCCIÓ (TORN DE TARDA)

  • Lleida

Important empresa de Lleida, del sector industrial, incorpora un/a professional per la gestió d’una Línia de Producció Automàtica.

 

FUNCIONS

 

–       Introduir les especificacions del producte al sistema.

–       Controlar que el producte fabricat en la seva línia de producció compleixi amb els requisits establerts.

–       Realitzar control i donar suport als/les professionals que portin les instal·lacions perifèriques: d’alimentació a la línia i de paletització del producte fabricat.

 

REQUISITS

 

–       Experiència treballant en Planta (Magatzems, Fàbriques, Taller, etc.).

–       Perfil de personalitat: proactiu, amb facilitat per relacionar-se amb els/les dos professionals de l’equip de fabricació i amb la resta de personal.

–       Estable temporalment.

 

S’OFEREIX

 

–       Incorporació a la plantilla d’una important empresa situada a Lleida.

–       Termini de formació relacionat amb la utilització de la màquina i procés de producció.

–       Lloc de treball estable en una empresa en creixement.

–       Horari de tarda: de 13 a 22h.

–       Salari brut actual inicial entorn als 20.000€ bruts anuals i recorregut fins als 24.000 / 25.000€ bruts anuals.

 

 

 

Nota. El procés de selecció es durà a terme per Montañés i Solé i els candidats/tes finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

    introdueix una direcció de correu vàlida