COORDINADOR/A MÀQUINA PRODUCCIÓ (TORN DE TARDA)

  • Lleida

Important empresa de Lleida, del sector industrial, incorpora un/a professional per la gestió d’una Línia de Producció Automàtica.

FUNCIONS

– Introduir les especificacions del producte al sistema.

– Controlar que el producte fabricat en la seva línia de producció compleixi amb els requisits establerts.

– Realitzar control i donar suport als/les professionals que portin les instal·lacions perifèriques: d’alimentació a la línia i de paletització del producte fabricat.

 

REQUISITS

– Experiència treballant en Planta (Magatzems, Fàbriques, Taller, etc.).

– Perfil de personalitat: proactiu, amb facilitat per relacionar-se amb els/les dos professionals de l’equip de fabricació i amb la resta de personal.

– Estable temporalment.

 

S’OFEREIX

– Incorporació a la plantilla d’una important empresa situada a Lleida.

– Termini de formació relacionat amb la utilització de la màquina i procés de producció.

– Lloc de treball estable en una empresa en creixement.

– Horari de tarda: de 13 a 22h.

 

Nota. El procés de selecció es durà a terme per Montañés i Solé i els candidats/tes finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

introduce una dirección de correo válida