LEAN PROMOTOR

  • Girona

Important grup agroalimentari incorpora un/a professional per ocupar la posició de Lean Promotor.

FUNCIONS

–          Coordinació de la implementació del Sistema de Millora Contínua en la Planta.

–          Formació i control del llançament GAP’s, Grups de Millora de Processos (GP’s) i Tallers de millora (Hoshin, Kanban, SMED, TPM, 5S, etc.).

–          Definició dels indicadors de seguiment juntament amb els gestors de l’àrea (Plant Managers).

–          Assegurar l’objectivitat de les dades tractades en els GAP’s.

–          Suport de pilots d’eines Lean en la preparació i desenvolupament dels tallers de millora.

–          Formació del Nucli Operatiu (Supervisors, Integrants de GAP i GP) a nivell teòric (cursos de formació interna).

–          Estandardització de les metodologies del Lean i la seva difusió en l’empresa.

–          Realitzar juntament amb els responsables de departament l’Auditoria Salut del Sistema de Millora Contínua.

–          Suport en els processos d’Auditoria SGL, Formació sobre el terreny, Pilot Tallers de Millora Contínua.

–          Són responsables directes de la dinamització del procés d’implantació del sistema LEAN MANUFACTURING.

–          Han de detectar possibles resistències durant la implantació per a poder redirigir el procés.

–          Implantació de la filosofia Kaizen en l’entorn manufacturing.

REQUISITS

–          Formació: ADE, Enginyeria Industrial, Enginyeria d’Organitzacions, Màster en organitzacions industrials, formació específica en Lean manufacturing, Lean agile, Lean project.

–          Experiència: entre 1 i 3 anys desenvolupant tasques similars en empreses del sector industrial, o bé funcions de control de processos, implementació o aplicació i seguiment de Lean.

–          Idiomes: Anglès, nivell B2.1.

–          Habilitats: empatia, proactivitat, iniciativa, motivació, lideratge, planificació, organització, habilitat de comunicació…

S’OFEREIX

–          Horari: torn central amb flexibilitat en funció de la producció de forma puntual.

–          Incorporació en la plantilla d’una important empresa.

 

Nota. El procés de selecció serà portat a terme por Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

introduce una dirección de correo válida