T. LABORAL (entorn de VIC)

Montañés i Solé, Consultoria de RRHH especialitzada en Selecció de Personal Qualificat, selecciona per un modern i ambiciós grup agroalimentari de l’entorn de Vic un/a T. Laboral.

 

Funcions:

Dins del departament laboral, format per 4 persones, s’encarregarà de:

-Gestionar i garantir el compliment de la legislació vigent a nivell laboral, contractual i mantenir al dia les actualitzacions i/o modificacions dels convenis de les empreses del grup.

-Gestió de nòmines i marcatges (embargaments, pagues, control d’hores amb l’empresa i les  ETT’s…).

-Gestió laboral del personal (altes, baixes, IT’s, sistema red, contrat@, jubilacions, …).

-Gestió i notificacions a l’INSS.

-Sol·licitud de revisions mèdiques i declaració d’estats de salut.

-Gestió i preparació d’informes (KPI’s, enquestes, subvencions…).

-Control i seguiment de les finalitzacions contractuals.

-Supervisar la vigència dels documents identificatius.

-Actualització de la documentació en el programa.

-Gestió de l’arxiu físic i digital.

-Identificar i definir propostes de millora per a maximitzar l’eficiència de l’àrea laboral i contractual.

-Altres tasques que li siguin encomanades pel Superior directe.

 

Requisits:

-Formació en Relacions Laborals, C. Empresarials, ADE o similar.

-Experiència mínima de 4-5 anys desenvolupant les gestions laborals dins del sector industrial o serveis.

-Habilitats: discreció, pro activitat, atenció al detall i resolució.

 

Condicions:

-Estabilitat laboral.

-Jornada completa (torn central).

-Salari a convenir, en funció del perfil.

 

 

*Nota. El procés de selecció serà portat a terme por Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

 

    introdueix una direcció de correu vàlida